SEO optimalizácia a jej osobitosti

SEO optimalizácia

SEO optimalizácia a jej osobitosti

SEO je skratka pre výraz, ktorý je odvodený z anglického jazyka a znamená “Search Engine Optimization”, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Kvalitná SEO optimalizácia rieši umiestnenie jednotlivých webových stránok vo vyhľadávačoch. Každá webová stránka má definované pre seba kľúčové slovo, pomocou ktorého ju vyhľadajú jednotliví návštevníci. Mali by sme si zvoliť vhodné kľúčové slovo, pretože od toho závisí úspešnosť našej stránky. Ak si zvolíme veľmi používané kľúčové slovo, tak budeme mať veľmi silnú konkurenciu a bude sa nám ťažšie prebojovávať k popredným pozíciám. Pretože návštevníci si neprezerajú všetky stránky, uprednostňujú výsledky na prvých stránkach vo vyhľadávači. Je vhodnejšie, ak si zvolíme nejaký kľúčový výraz.

Teda bude zložený z viacerých slov. Samozrejme to musí vystihovať obsah a účel našej stránky, inak budú návštevníci zmätení a my nedosiahneme dobré výsledky. Teda, ak máme stránku, na ktorej predávame napríklad topánky, tak si môžeme zvoliť výraz letné topánky, prípadne zimné topánky a podobne. Vhodné kľúčové slovo si viete vygenerovať prostredníctvom niektorých dostupných nástrojov, ktoré si viete zadarmo stiahnuť na internete a vyskúšať si tak ich funkcie. Tiež sú dostupné nástroje, pomocou ktorých zistíte, čo zaujíma vašich návštevníkov, kde klikajú, na ktorú ikonu klikajú ako prvú a podobné informácie, ktoré vám pomôžu zoptimalizovať vašu stránku.